How much will you pay

Price list

Hotel Garni Mysi Dira

Room

Deluxe

2 persons

Season 2022 B

2 190 CZK

Season 2022 A

2 390 CZK

Room

Deluxe

3 persons

Season 2022 B

2 690 CZK

Season 2022 A

2 890 CZK

Room

Attic

2 persons

Season 2022 B

1 890 CZK

Season 2022 A

1 990 CZK

Room

Small Attic

2 persons

Season 2022 B

1 690 CZK

Season 2022 A

1 860 CZK

Season 2022 A: 17th – 19th of JUNE,  4th – 6th of JULY, Fridays and Saturdays in JULY and AUGUST.

Season 2022 B: all other terms.

Breakfast is included in the price.

Villa Margarita

Room

Standard

2 persons

Season 2022 B

1 290 CZK

Season 2022 A

1 390 CZK

Room

Economy

2 persons

Season 2022 B

1 190 CZK

Season 2022 A

1 290 CZK

Season 2022 A: 17th – 19th of JUNE,  4th – 6th of JULY, Fridays and Saturdays in JULY and AUGUST.

Season 2022 B: all other terms.

Breakfast is not included in the price. Breakfast cannot be purchased at Villa Margarita.

WordPress Image Lightbox Plugin

Uděluji tímto výslovný souhlas společnost ČESKÝ KRUM LOVE s.r.o. (“Hotel Garni *** Myší Díra”), IČO: 25159453, se sídlem Rooseveltova 28, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C vložka 6827, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či objednávky k rezervaci ubytování v našem hotelu.

Hotel Garni *** Myší Díra bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či objednávkou ubytování po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na hotel@krumlov.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.